Chương trình đầu tư định cư Saskatchewan: Lấy PR rất nhanh

Chương trình đầu tư định cư Saskatchewan

Chương trình đầu tư định cư Saskatchewan đang được nhiều nhà đầu tư/ chủ doanh nghiệp quan tâm và lựa chọn bởi những chính sách phúc lợi hấp dẫn. Chỉ cần đầu tư theo đúng quy định của tỉnh bang, các doanh nhân sẽ được quyền mang cả gia đình sang định cư tại Canada lâu dài và hưởng những quyền lợi lẫn chế độ an sinh như người bản xứ. Cùng FAST IMM tìm hiểu cụ thể chương trình này qua bài viết sau.

Ưu điểm của chương trình đầu tư định cư Saskatchewan

Các chương trình đầu tư tại tỉnh bang Saskatchewan luôn thu hút sự chú ý từ những nhà đầu tư/ doanh nghiệp quốc tế. Vì khi tham gia chương trình đầu tư tại tỉnh bang này sẽ nhận được những phúc lợi hấp dẫn như:

 • Tham gia chương trình đầu tư định cư Saskatchewan sẽ giúp ứng viên xin lên thường trú nhân dễ dàng hơn những chương trình định cư Canada khác. Chẳng hạn như: không yêu cầu bằng cấp hay chứng chỉ ngoại ngữ, …
 • Con cái sẽ được học hành miễn phí từ lớp 1-12
 • Được hưởng những chính sách an sinh, phúc lợi xã hội theo quy định của tỉnh bang Saskatchewan.
 • Được hưởng chính sách y tế, bảo hiểm y tế toàn diện
 • Yêu cầu tiếng anh không quá cao
 • Chi phí cho các dự án đầu tư thấp
 • Không bắt buộc ký quỹ như các chương trình định cư ở các tỉnh bang khác.

Điều kiện để tham gia chương trình đầu tư định cư Saskatchewan

Yêu cầu tối thiểu đối với nhà đầu tư/chủ doanh nghiệp

Để tham gia chương trình đầu tư định cư Saskatchewan, nhà đầu tư/ chủ doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí sau đây:

 • Độ tuổi từ 21 – 54;
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý hoặc là Chủ doanh nghiệp trong vòng 10 năm gần nhất;
 • Tốt nghiệp cấp 3 trở lên;
 • Đáp ứng những yêu cầu tối thiểu để gửi EOI tới SINP;
 • Giá trị ròng tối thiểu là 500.000 CAD, được xác minh bởi bên thứ ba chuyên nghiệp được Bộ phê duyệt;
 • Tích lũy giá trị ròng thông qua các biện pháp hợp pháp, được xác minh ít nhất 80% bởi bên thứ ba chuyên nghiệp được Bộ phê duyệt;
 • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm kinh doanh trong vòng 10 năm qua; 
 • Đầu tư vốn sở hữu tối thiểu 300.000 CAD vào Regina hoặc Saskatoon. Hoặc ít nhất là 200.000 CAD vào bất kỳ cộng đồng Saskatchewan nào khác.
 • Có thể chứng minh kiến ​​thức chuyên sâu về Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (BEP) của mình;
 • Sở hữu ít nhất một phần ba (33,33 phần trăm) vốn cổ phần của một doanh nghiệp ở Saskatchewan trừ khi tổng vốn đầu tư của họ là 1.000.000 CAD trở lên;
 • Tạo hoặc duy trì tối thiểu hai công việc cho công dân Canada hoặc Thường trú nhân tại Saskatchewan (người lao động không phải họ hàng) nếu thành lập doanh nghiệp mới ở Saskatoon hoặc Regina;
 • Nếu mua một doanh nghiệp hiện có ở Saskatoon hoặc Regina, người nộp đơn phải duy trì đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp (số lượng công nhân Canada hoặc thường trú) tại thời điểm mua;
 • Cư trú tại Saskatchewan với các thành viên gia đình phụ thuộc của họ;
 • Ký thỏa thuận hiệu quả kinh doanh với Chính phủ Saskatchewan. Thỏa thuận này sẽ được SINP cung cấp sau khi đơn đăng ký được phê duyệt.
 • Đảm bảo tạo công việc cho người dân Canada
 • Trước khi mở doanh nghiệp nên có chuyến khảo sát thị trường đến Saskatchewan ít nhất là 7 ngày.
Điều kiện tham gia chương trình đầu tư định cư Saskatchewan
Vốn đầu tư là một trong những điều kiện bắt buộc khi tham gia đầu tư định cư Saskatchewan

Yêu cầu tối thiểu đối với doanh nghiệp

Để một doanh nghiệp được coi là đủ điều kiện theo chương trình đầu tư định cư Saskatchewan, doanh nghiệp phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 • Doanh nghiệp phải có tiềm năng tạo ra lợi ích kinh tế cho Saskatchewan, theo đánh giá của nhân viên nhập cư SINP;
 • Doanh nghiệp có thể là Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh hoặc Tập đoàn. Nhưng tất cả đều phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý của cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động;
 • Doanh nghiệp phải là một tổ chức vì lợi nhuận với mục đích chính là kiếm lợi nhuận thông qua việc bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ;
 • Doanh nghiệp phải được coi là “cơ sở thường trú” như được định nghĩa trong tiểu mục 400(2) của Quy định về thuế thu nhập Canada năm 1985.

Yêu cầu bổ sung cho việc kế thừa doanh nghiệp

Nếu mua một doanh nghiệp Saskatchewan đã tồn tại trước đây thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Doanh nghiệp phải cùng một chủ sở hữu hoạt động liên tục trong ba năm qua;
 • Người nộp đơn phải hoàn thành chuyến nghiên cứu thị trường để gặp (các) chủ sở hữu trước đó;
 • Phải thực hiện những nỗ lực để thiết lập giá trị thị trường hợp lý cho doanh nghiệp;
 • Phải có sự thay đổi hoàn toàn về quyền sở hữu trong đó người nộp đơn nắm toàn quyền kiểm soát doanh nghiệp;
 • Người nộp đơn phải cam kết duy trì việc làm cho công dân Canada hiện tại hoặc thường trú nhân trên mức yêu cầu tối thiểu. Đồng thời, người nộp đơn phải duy trì mức lương và điều khoản làm việc hiện tại.

Nếu mua một doanh nghiệp Saskatchewan hiện có trước đây từ Người được đề cử Doanh nhân SINP, thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Doanh nghiệp phải được chủ sở hữu trước đó hoạt động liên tục trong ít nhất ba năm;
 • Doanh nghiệp phải chứng minh lợi nhuận ròng ít nhất hai trong ba năm trước đó;
 • Chủ sở hữu trước đó phải là Thường trú nhân hoặc Công dân Canada;
 • Người nộp đơn phải hoàn thành chuyến thăm dò để gặp (các) chủ sở hữu hiện tại;
 • Phải thực hiện những nỗ lực để thiết lập giá trị thị trường hợp lý cho doanh nghiệp;
 • Phải có sự thay đổi hoàn toàn về quyền sở hữu trong đó người nộp đơn nắm toàn quyền kiểm soát doanh nghiệp;
 • Người nộp đơn phải cam kết duy trì việc làm cho công dân Canada hoặc thường trú nhân hiện tại.
Yêu cầu tối thiểu với doanh nghiệp
Doanh nghiệp muốn tham gia chương trình đầu tư định cư Saskatchewan cũng phải đảm bảo một số tiêu chí nhất định

Yêu cầu bổ sung đối với liên doanh giữa các ứng viên của Chương trình SINP

Nếu đề xuất liên doanh với người nộp đơn SINP khác để điều hành một doanh nghiệp mới, mua một doanh nghiệp hiện có hoặc hợp tác với Thường trú nhân hoặc Công dân Canada, thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Doanh nghiệp phải cùng một chủ sở hữu hoạt động liên tục trong ba năm qua;
 • Người nộp đơn phải hoàn thành chuyến nghiên cứu thị trường để gặp (các) chủ sở hữu hoặc đối tác kinh doanh trước đó;
 • Phải thực hiện những nỗ lực hợp lý để thiết lập giá trị thị trường hợp lý cho số tiền kinh doanh hoặc đầu tư;
 • Mọi sự kế thừa phải dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn về quyền sở hữu trong đó người nộp đơn nắm toàn quyền kiểm soát doanh nghiệp;
 • Ứng viên phải duy trì việc làm cho công dân Canada hoặc thường trú nhân hiện tại;
 • Ứng viên không bắt buộc phải tạo thêm việc làm;
 • Người nộp đơn phải nêu rõ trong mẫu đơn rằng họ đang đề xuất liên doanh với người nộp đơn chương trình hoặc thường trú nhân hoặc công dân Canada và xác định đối tác kinh doanh được đề xuất của họ;
 • Mỗi ứng viên tiềm năng phải nộp EOI cá nhân của họ cùng một lúc.

Lưu ý

 • Mỗi ứng viên tiềm năng trong đơn đăng ký liên doanh sẽ được đánh giá riêng lẻ. 
 • Việc lựa chọn từ nhóm EOI để xử lý sẽ phụ thuộc vào khả năng cá nhân của họ để đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và kiếm được điểm.
 • Nếu một đối tác không được chọn từ nhóm, tất cả các đối tác khác phải cập nhật đề xuất kinh doanh của họ để duy trì đủ điều kiện nhận điểm EOI đã kiếm được trước đó. 
 • Nếu tất cả các đối tác được chọn từ nhóm và được phê duyệt, mỗi đối tác sẽ ký một Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh riêng và mỗi đối tác phải đáp ứng các điều khoản trong thỏa thuận của mình để được đề cử. 
 • Nếu một hoặc nhiều đối tác không đáp ứng các điều khoản trong Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh của họ thì tất cả các đối tác còn lại phải cập nhật thỏa thuận hiệu suất của mình để đảm bảo họ tiếp tục đáp ứng các tiêu chí của chương trình.

Yêu cầu đầu tư tối thiểu theo chương trình đầu tư định cư Saskatchewan

Một khoản đầu tư sẽ được coi là đủ điều kiện nếu nó cần thiết cho việc thành lập và vận hành một doanh nghiệp mới hoặc mua, cải tiến và vận hành một doanh nghiệp hiện có. Một số khoản đầu tư có thể được coi là đủ điều kiện trong giới hạn.

Khi nào không được tham gia chương trình đầu tư định cư Saskatchewan?

Ứng viên không đủ điều kiện

 • Là người yêu cầu tị nạn ở Canada;
 • Đang sống bất hợp pháp tại quốc gia cư trú hoặc ở Canada;
 • Đã có lệnh trục xuất do IRCC hoặc Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada ban hành đối với họ;
 • Bị cấm vào Canada;
 • Bất kỳ thành viên phụ thuộc nào trong gia đình, đi cùng hoặc không có tình trạng bệnh lý nghiêm trọng;
 • Bất kỳ thành viên phụ thuộc nào trong gia đình, đi cùng hay không, trên 18 tuổi có tiền án;
 • Có tranh chấp về quyền nuôi con hoặc hỗ trợ nuôi con chưa được giải quyết ảnh hưởng đến bất kỳ thành viên nào trong gia đình họ;
 • Đã cố tình nói quá về bản thân trong đơn đăng ký của họ.

Doanh nghiệp không đủ điều kiện

Các loại hình doanh nghiệp sau đây được coi là không đủ điều kiện tham gia Danh mục Doanh nhân SINP:

 • Hoạt động cho thuê, đầu tư và cho thuê tài sản;
 • Xây dựng/phát triển/môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm hoặc môi giới kinh doanh;
 • Dịch vụ chuyên nghiệp hoặc nhà điều hành doanh nghiệp tự kinh doanh cần có giấy phép hoặc chứng nhận;
 • Trả khoản vay trong ngày, rút ​​tiền mặt bằng séc, đổi tiền và máy rút tiền;
 • Hiệp hội tín dụng;
 • Các doanh nghiệp tại nhà, bao gồm nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng và nhà trọ; 
 • Hợp tác xã;
 • Đầu tư vào một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu nhằm mục đích tạo ra thu nhập đầu tư thụ động;
 • Một doanh nghiệp nằm trong một khu bán lẻ/căn hộ/địa điểm/dự án hoặc vườn ươm doanh nghiệp đa doanh nghiệp chưa hoàn thành/đang hoạt động và/hoặc là mục tiêu hoặc phụ thuộc vào hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh của các doanh nhân SINP để phát triển, hoàn thiện hoặc vận hành liên tục doanh nghiệp dự án.

Yêu cầu về dự án kinh doanh

Những dự án kinh doanh mà chủ doanh nghiệp/ nhà đầu tư đưa ra phải đảm bảo những yếu tố sau trong quá trình thực hiện:

 • Sở hữu ít nhất 1/3 (33%) số vốn doanh nghiệp, nếu đầu tư $1.000.000CAD vào 1 doanh nghiệp có sẵn sẽ không bị bắt buộc sở hữu 1/3 doanh nghiệp có sẵn ở Saskatchewan
 • Cam kết giữ vai trò quản lý hàng ngày của doanh nghiệp
 • Tạo ra tối thiểu 2 hoặc nhiều hơn 3 công việc cho công dân hoặc thường trú nhân Canada nếu đặt trụ sở doanh nghiệp tại Reigna hoặc Saskatoon
 • Hoặc đầu tư $CAD200.000 ở những địa phương còn lại tại Saskatchewan (không phải tạo công việc cho thường trú nhân).
Yêu cầu về dự án kinh doanh
Các dự án kinh doanh không chỉ cần đảm bảo tính khả thi mà còn cả doanh thu

Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (BEP) theo chương trình đầu tư định cư Saskatchewan

Tổng quan về kế hoạch Thành lập Doanh nghiệp 

Kế hoạch Thành lập Doanh nghiệp (BEP) phải là một kế hoạch mạch lạc và được cân nhắc kỹ lưỡng để định cư thành công và phát triển kinh doanh ở Saskatchewan. Kế hoạch nên phác thảo các bước mà người nộp đơn sẽ thực hiện để đảm bảo rằng doanh nghiệp có cơ hội thành công hợp lý và có thể được triển khai khi đến nơi. 

Ngoài ra, nó phải chứng minh rằng doanh nghiệp đáp ứng mức đầu tư bắt buộc tối thiểu. Và người nộp đơn sẽ giữ một vị trí quản lý tích cực trong doanh nghiệp. BEP phải cho thấy rằng ứng viên đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về các yếu tố kinh tế, thị trường và văn hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh được đề xuất.

Bên thứ ba có thể giúp người nộp đơn phát triển BEP, tuy nhiên, điều quan trọng là người nộp đơn phải có kiến ​​thức và hiểu biết đầy đủ về kế hoạch của mình. Trong trường hợp người nộp đơn không biết về nội dung của BEP, họ có thể bị coi là không đủ điều kiện và điểm BEP trên EOI của họ có thể không được tính.

Bất kể ứng viên có ý định mua một doanh nghiệp hiện có hay thành lập một doanh nghiệp mới, BEP phải đề cập đến tất cả các chủ đề sau: ý tưởng kinh doanh, lợi ích kinh tế, đầu tư, mối quan hệ kinh doanh và vốn nhân lực.

Ý tưởng kinh doanh

Phần ý tưởng kinh doanh của Đề án thành lập doanh nghiệp phải:

 • Nêu rõ ngành nghề / lĩnh vực dự kiến ​​mà doanh nghiệp sẽ hoạt động gồm: Mã Hệ thống Phân loại Ngành Bắc Mỹ (NAICS);
 • Cung cấp mô tả về hoạt động kinh doanh được đề xuất, bao gồm:

– Tên pháp lý và tên giao dịch của doanh nghiệp (trong trường hợp kế thừa doanh nghiệp);

– Chi tiết về bất kỳ thay đổi nào mà ứng viên đang cân nhắc thực hiện đối với hoạt động kinh doanh (trong trường hợp kế thừa kinh doanh).

 • Bao gồm thông tin về quyền sở hữu doanh nghiệp – quan hệ đối tác, quyền sở hữu, công ty, nhượng quyền thương mại, mua lại;
 • Chỉ định địa điểm đề xuất cho doanh nghiệp (thành phố hoặc thị trấn);
 • Cung cấp một phân tích thị trường: Các thị trường mục tiêu, nhà cung cấp, đối thủ chính,…
 • Chỉ định sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào doanh nghiệp sẽ cung cấp;
 • Chỉ định kênh phân phối nào doanh nghiệp sẽ sử dụng;
 • Ghi rõ giờ hoạt động của doanh nghiệp;
 • Nêu rõ mọi quy định hoặc giấy phép cần thiết để vận hành doanh nghiệp;
 • Chỉ định số lượng việc làm sẽ được tạo cho người Canada hoặc Thường trú nhân sống ở Saskatchewan;
 • Bao gồm đầy đủ chi tiết về nghiên cứu được thực hiện để hỗ trợ các kế hoạch này.
Ý tưởng kinh doanh
Ý tưởng cho các dự án kinh doanh phải có chiều sâu rộng về nhiều phương diện

Lợi ích kinh tế

Phần này của BEP phải mô tả lợi ích kinh tế cho cộng đồng được phục vụ, chẳng hạn như:

 • Áp dụng và giới thiệu công nghệ mới;
 • Phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới;
 • Phát triển các phương pháp tiếp cận đổi mới đối với các doanh nghiệp truyền thống;
 • Tăng xuất khẩu;
 • Tăng cường nghiên cứu và phát triển hoặc thương mại hóa công nghệ;
 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho thị trường địa phương hoặc khu vực chưa được phục vụ đầy đủ; và/hoặc
 • Chuyển giao công nghệ và kiến ​​thức chuyên ngành cho Saskatchewan.

Sự đầu tư

Phần đầu tư của kế hoạch kinh doanh (BEP) nên bao gồm:

 • Số tiền đầu tư được đề xuất, bao gồm cả số tiền sẽ được chi tiêu như thế nào;
 • Nguồn vốn và chi phí khởi nghiệp dự kiến, bao gồm dự kiến ​​dòng tiền cho năm hoạt động đầu tiên;
 • Nguồn tài chính để đầu tư (số tiền đầu tư tối thiểu phải đến từ nguồn vốn tự có của người nộp đơn);
 • Số lượng tín dụng nếu tín dụng sẽ được yêu cầu ngoài việc đầu tư từ nguồn lực cá nhân.
Sự đầu tư theo chương trình đầu tư định cư Saskatchewan
Sự đầu tư cần chia nhỏ thành nhiều phần khác nhau

Quan hệ kinh doanh

Trong phần này của BEP, ứng viên cần cung cấp:

 • Tên, tổ chức, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và email của các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp theo hợp đồng mà người nộp đơn đã liên hệ và/hoặc đã thiết lập mối quan hệ làm việc tích cực hoặc thỏa thuận hợp đồng có trả phí;
 • Tên, tên tổ chức, địa chỉ gửi thư, email và số điện thoại của người biên soạn hoặc hỗ trợ biên soạn BEP; 
 • Bản tóm tắt những người đã ký hợp đồng hoặc được tư vấn để chuẩn bị BEP.

Nguồn lực con người

Phần cuối cùng của kế hoạch này nên bao gồm:

 • Đóng góp của ban quản lý mà ứng viên sẽ thực hiện đối với hoạt động kinh doanh được đề xuất, bao gồm ước tính số giờ họ sẽ dành để quản lý và/hoặc làm việc trong doanh nghiệp hàng tuần;
 • Bất kỳ sự chuẩn bị và đào tạo nào để khởi nghiệp ở Saskatchewan (bao gồm tên khóa học và tên tổ chức, nếu có);
 • Trình độ học vấn của ứng viên và mức độ liên quan của nó với ý tưởng kinh doanh được đề xuất;
 • Kinh nghiệm kinh doanh của ứng viên và sự liên quan của nó với ý tưởng kinh doanh được đề xuất. Nếu ứng viên không có kinh nghiệm liên quan hoặc kiến ​​thức nền tảng liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp được đề xuất, họ nên giải thích cách áp dụng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm của mình vào doanh nghiệp.

Báo cáo chuyến thăm nghiên cứu thị trường tại Canada

Đối với tất cả những người nộp đơn chọn đầu tư vào cơ hội kế thừa kinh doanh, liên doanh hoặc cơ hội kinh doanh trong khu vực, chuyến thăm khám phá tới Saskatchewan là điều bắt buộc. Những người nộp đơn này phải hoàn thành Báo cáo chuyến thăm khám phá, được nộp cùng với đơn đăng ký trực tuyến của họ.

Báo cáo cần cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động được thực hiện trong chuyến thăm Saskatchewan của họ. Báo cáo phải bao gồm toàn bộ thời gian lưu trú tại Canada, bao gồm cả thời gian ở các tỉnh khác, nếu có.

Cụ thể, báo cáo chuyến thăm thăm dò phải bao gồm:

 • Tên của các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp hoặc các tổ chức định cư đã ghé thăm trong chuyến đi, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại và email;
 • Mô tả về hoạt động và/hoặc cuộc họp và nó liên quan như thế nào đến cơ sở kinh doanh hoặc khu định cư của người nộp đơn;
 • Bản sao tất cả vé máy bay, thẻ lên máy bay và biên lai khách sạn trong suốt thời gian ứng viên ở Canada;
 • Bản sao danh thiếp được thu thập từ các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh và liên hệ có liên quan đã liên hệ trong chuyến thăm;
 • Chi tiết về bất kỳ chuyến thăm nào đến địa điểm kinh doanh hiện tại và các cuộc gặp với chủ sở hữu hiện tại, trong trường hợp kế thừa hoạt động kinh doanh.
Báo cáo về chuyến công tác tại Saskatchewan
Báo cáo về chuyến công tác tại Saskatchewan là điều bắt buộc

Quy trình nộp đơn chương trình đầu tư định cư Saskatchewan

Đăng ký chương trình đầu tư định cư Saskatchewan sẽ không quá khó nếu ứng viên làm đúng theo quy trình sau:

 • Đi sang Saskatchewan làm khảo sát cộng đồng lấy 15 điểm (nếu cần)
 • Ứng viên nộp Expression of Interest (EOI) qua hệ thống trực tuyến đến SINP
 • SINP xét duyệt, chọn EOI thích hợp và gửi thư mời nộp hồ sơ chính thức – ITA đến ứng viên
 • Ứng viên nộp hồ sơ chính thức, kế hoạch thành lập doanh nghiệp, báo cáo tài chính đến tỉnh bang. Thời gian tỉnh bang xét duyệt là từ 2 – 3 tháng và chi phí là $2,500 CAD (không hoàn phí lại)
  Đánh giá hồ sơ SINP, gửi yêu cầu phỏng vấn
 • Tiến hành ký thỏa thuận kinh doanh (BPA) nếu phỏng vấn thành công
 • Nhận SINP Entrepreneur Approval Letter (Thư chấp thuận kinh doanh)
 • Nộp hồ sơ xin Visa Work Permit. Thời gian để nhận Visa Work Permit là khoảng 6 – 8 tháng
 • Đến Saskatchewan ký cam kết với tỉnh bang và liên hệ đến Business Immigration được chỉ định trong thời gian 60 ngày
 • Sau khi nhận Work Permit, cả gia đình ứng viên sẽ sang Saskatchewan sinh sống. Sau đó, mở doanh nghiệp đạt chuẩn và điều hành ít nhất 6 tháng.
 • Nộp hồ sơ xin Thường trú nhân (PR) khi đủ điều kiện
 • Nhận kết quả PR

Tổng thời gian xử lý hồ sơ của chương trình đầu tư định cư Saskatchewan từ 12 – 18 tháng

Tại sao nên đầu tư và định cư tại Saskatchewan ?

Tỉnh bang Saskatchewan hiện nay là một điểm đến lý tưởng đối với doanh nhận/nhà đầu tư quốc tế vì những lý do sau :

Nền kinh tế phát triển

Tỉnh bang Saskatchewan sở hữu nhiều mỏ khoáng sản tại Canada như: Uranium, dầu, kim cương lớn và kali. Vì vậy, khai thác khoáng sản là ngành công nghiệp lớn tại Saskatchewan và đây cũng là nơi khai thác uranium lẫn kali lớn nhất thế giới. Đồng thời, sản xuất dầu và khí đốt cũng là ngành quan trọng của nền kinh tế Saskatchewan.

Không kém cạnh ngành công nghiệp, nền nông nghiệp của tỉnh bang Saskatchewan cũng phát triển mạnh mẽ. Saskatchewan là nơi xuất khẩu yến mạch, hạt lanh, hạt cải dầu, lúa mạch, lúa mì, đậu hà lan… chiếm tỷ lệ lớn nhất thế giới. Và nơi đây cũng được công nhận về chất lượng nông sản, máy móc thiết bị và năng lượng sạch trên toàn thế giới.

Hệ thống y tế

Người dân sẽ được miễn phí chăm sóc sức khỏe nếu mua bảo hiểm y tế tại tỉnh bang Saskatchewan. Bạn cũng có thể mua riêng bảo hiểm cá nhân để được chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất kể cả khi ở ngoài tỉnh bang Saskatchewan. Nếu cả gia đình của bạn đều định cư tại Saskatchewan cũng sẽ được nhận những quyền lợi chăm sóc tế tốt nhất.

Quyền lọi định cư tại Saskatchewan
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và miễn phí tại Saskatchewan

Giáo dục

Hệ thống giáo dục tại Saskatchewan được chính phủ hỗ trợ và quan tâm tất cả các cấp bậc học. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên sẽ được học tập miễn phí ở trường công lập đến hết 12. Với những chương trình sau trung học, sinh viên sẽ nhận được các khoản hoàn học phí thông qua thuế thu nhập cá nhân cho các chương trình đại học.

Cơ sở hạ tầng

Hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng tại Saskatchewan rất phát triển, đa dạng với các loại phương tiện. Điều này việc di chuyển thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều.

Chi phí sinh hoạt hợp lý

Dù có chất lượng cuộc sống cao nhưng chi phí ở Saskatchewan lại không quá cao và thấp hơn nhiều so với những tỉnh bang khác. Chi phí nhà ở tại các thành phố của Saskatchewan cũng rẻ hơn các thành phố lớn tại Canada. Do đó, việc sở hữu nhà với chi phí hợp lý tại Saskatchewan là điều không quá khó với người dân lẫn thường trú nhân tại đây. Đồng thời, tỉnh bang Saskatchewan sẽ không áp dụng chi phí cá nhân cho những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết.

Chi phí sinh hoạt tại Saskatchewan
Chi phí sinh hoạt tại Saskatchewan không quá cao

Trên đây là thông tin chi tiết về chương trình đầu tư định cư Saskatchewan. Hy vọng với những thông này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn. Nếu còn thắc mắc và cần sự giúp đỡ về định cư tại Canada, hãy để lại thông tin bên dưới để bộ phận chăm sóc khách hàng của FAST IMM liên hệ tư vấn tận tâm và hoàn toàn miễn phí bạn nhé

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các Chương Trình Đầu Tư Định Cư Canada tối ưu nhất tại đây

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được bảo mật 100%. Trường bắt buộc được đánh dấu *

Thêm bình luận *

Tên *

Email *

Website