Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là gì ? (Cập nhật mới nhất)

CRS - HỆ THỐNG XẾP HẠNG TOÀN DIỆN CANADA LÀ GÌ
CRS – HỆ THỐNG XẾP HẠNG TOÀN DIỆN CANADA LÀ GÌ

Các ứng cử viên nhập cư trong nhóm Express Entry được xếp hạng với nhau bằng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Các ứng viên có thứ hạng cao nhất sẽ nhận được Lời mời đăng ký (ITA) để trở thành thường trú nhân tại Canada.

Điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là gì?

Để xếp hạng các ứng cử viên nhập cư, chính phủ Canada đã phát triển một hệ thống tính điểm dựa trên thành tích để chấm điểm cho từng ứng viên trong nhóm Express Entry. Hệ thống tính điểm này được gọi là Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và điểm được ấn định cho mỗi ứng viên được gọi là điểm CRS. Express Entry quản lý ba chương trình:

 • Người làm nghề thuộc diện Hệ thống Chuyên viên Kỹ thuật Liên bang (FSW)
 • Người làm nghề thuộc diện Chuyên viên Kỹ thuật Liên bang (FST)
 • Chương trình Kinh nghiệm tại Canada (CEC)

Bất kỳ người nào gửi hồ sơ vào nhóm ứng viên Express Entry đều được ấn định điểm CRS trên 1200 điểm. Khoảng hai tuần một lần, chính phủ Canada tiến hành rút thăm Express Entry, trong đó họ phát hành một vòng Lời mời đăng ký (ITA) để xin thường trú cho các ứng cử viên xếp hạng cao nhất. Lưu ý rằng IRCC không tiết lộ thông tin về ngày rút thăm, số lượng ITA sẽ được cấp hoặc điểm CRS yêu cầu tối thiểu trước mỗi lần rút thăm.

Làm cách nào để tăng điểm CRS?

Có nhiều cách để người nộp đơn có thể tăng điểm CRS của mình trong nhóm Express Entry. Điểm CRS phần lớn gắn liền với khả năng ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và độ tuổi của người nộp đơn. Điểm bổ sung cũng có thể được yêu cầu nếu có anh chị em ở Canada, nói tiếng Pháp ở trình độ cao, nhận được lời mời làm việc trong nước hoặc nhận được đề cử từ Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP).

Việc đảm bảo có thêm điểm từ một trong những yếu tố này có thể làm tăng đáng kể cơ hội nhận được Lời mời đăng ký (ITA) trong một trong những đợt rút thăm Express Entry sắp tới của Canada.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang có thể giúp tăng điểm CRS như thế nào?

Các chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) cung cấp con đường trở thành thường trú nhân cho các ứng viên có điểm CRS thấp trong nhóm Express Entry. Nhận được đề cử từ một tỉnh có thể mang lại thêm 600 điểm vào điểm CRS, về cơ bản đảm bảo giúp ứng viên chắc suất lấy được thường trú nhân Canada

Mỗi tỉnh đặt ra tiêu chí riêng cho các chương trình đề cử; trong khi nhiều người yêu cầu một số loại mối liên hệ với tỉnh để đủ điều kiện nộp đơn, những người khác lại tìm kiếm những ứng viên lấp đầy khoảng trống trên thị trường lao động hoặc nhân khẩu học. Các ứng viên được mời theo diện PNP dự kiến sẽ định cư tại tỉnh mà họ được đề cử.

Cần bao nhiêu điểm CRS để đủ điều kiện cho các chương trình tỉnh (PNP)?

Mỗi tỉnh đặt ra các yêu cầu riêng về tính đủ điều kiện cho các Chương trình Đề cử của Tỉnh (PNP). Một số chương trình này sử dụng hệ thống Express Entry để tìm kiếm những ứng cử viên tiềm năng. Mặc dù nhiều chương trình trong số này sử dụng hệ thống tính điểm riêng, nhưng một số tỉnh có thể sử dụng điểm CRS của ứng viên, cùng với các yếu tố khác, để quyết định xem họ có được cấp lời mời đăng ký đề cử hay không.

Mặc dù điểm CRS này có thể thay đổi theo từng đợt rút thăm nhưng một số tỉnh vẫn nêu rõ điểm CRS tối thiểu cần thiết để được xem xét đề cử. Ví dụ: Diện Ưu tiên Vốn Nhân lực của Ontario không gửi lời mời đến các ứng viên có điểm CRS thấp hơn 400 và Diện Express Entry của Alberta sẽ chỉ xem xét các ứng viên có điểm CRS ít nhất 300.

Tôi có được nhiều điểm CRS hơn nếu tôi nộp đơn cùng với vợ/chồng không?

Điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) được tính khác nhau, tùy thuộc vào việc người nộp đơn đã kết hôn hay độc thân.

Nếu vợ/chồng hoặc người bạn đời hợp pháp được liệt kê là không đi cùng trong đơn đăng ký hoặc đã là công dân hoặc thường trú nhân của Canada, thì người nộp đơn sẽ kiếm được điểm với tư cách là người nộp đơn duy nhất.

Nếu người nộp đơn đã kết hôn và có vợ/chồng đi cùng, vợ/chồng phải cung cấp kết quả đánh giá ngôn ngữ và báo cáo Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) cho tất cả chương trình giáo dục sau trung học. Điều này sẽ cho phép ứng viên đảm bảo số điểm tối đa khi đưa đối tác vào đơn đăng ký của họ.

Bảng phân tích điểm CRS

Bảng bên dưới giải thích số điểm mà ứng viên Express Entry có thể nhận được cho mỗi yếu tố trong Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS)

Tổng hợp điểm tối đa theo yếu tố dành cho ứng viên Express Entry

Tác nhânĐiểm tối đa
A. Yếu tố cốt lõi/vốn con người460 (với vợ/chồng)

500 (không có vợ/chồng)

B. Vợ/chồng hoặc các yếu tố theo luật chung40
C. Các yếu tố chuyển giao kỹ năng100
D. Điểm bổ sung600
Tổng số điểm tối đa1200

A. Yếu tố cốt lõi/vốn con người

Tác nhânĐiểm tối đa
Với vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồngKhông có vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng
Tuổi100110
Bằng cấp 140150
Trình độ ngôn ngữ 150160
Kinh nghiệm làm việc ở Canada7080
Tối đa460500

B. Vợ/chồng hoặc các yếu tố theo luật chung

Tác nhânĐiểm
Bằng cấp giáo dục10
Trình độ ngôn ngữ20
Kinh nghiệm làm việc ở Canada10
Tối đa40
 1. Vốn cốt lõi/con người + B. Yếu tố vợ/chồng hoặc vợ/chồng = Tối đa 500 điểm (có OR không có vợ/chồng hoặc vợ/chồng)

C. Hệ số chuyển giao kỹ năng (tối đa 100 điểm)

Tác nhânĐiểm
Giáo dục
Với trình độ ngôn ngữ chính thức tốt và có bằng sau trung học50
Với kinh nghiệm làm việc ở Canada và bằng cấp sau trung học50
Tối đa50

Kinh nghiệm làm việc nước ngoài

Với trình độ ngoại ngữ chính thức tốt (Chuẩn mực ngôn ngữ Canada [CLB] cấp 7 trở lên) và kinh nghiệm làm việc nước ngoài50
Với kinh nghiệm làm việc ở Canada và kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài50
Tối đa50 

Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (đối với người làm nghề thương mại)

Với trình độ ngoại ngữ chính thức tốt và có chứng chỉ chuyên môn50
Tối đa50
Tổng tối đa100

Tối đa A. Vốn cốt lõi/con người + B. Vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống + C. Yếu tố chuyển nhượng = Tối đa 600 điểm

D. Điểm bổ sung (tối đa 600 điểm)

Tác nhânĐiểm
Anh chị em sống ở Canada (công dân hoặc thường trú nhân)15
Kỹ năng tiếng Pháp50
Giáo dục sau trung học ở Canada30
Việc làm được sắp xếp200
Đề cử PN600
Tối đa600

Vốn cốt lõi/con người + B. Yếu tố vợ/chồng hoặc đối tác chung luật + C. Yếu tố khả năng chuyển nhượng + D. Điểm bổ sung = Tổng cộng – Tối đa 1.200 điểm

Phân tích điểm theo từng phần

A. Yếu tố cốt lõi/con người

 • Với vợ/chồng hoặc vợ/chồng: Tổng điểm tối đa 460 điểm cho tất cả các yếu tố.
 • Không có vợ/chồng hoặc bạn đời chung: Tổng điểm tối đa 500 điểm cho tất cả các yếu tố.

Tuổi

TuổiVới vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồngKhông có vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng
17 tuổi trở xuống00
18 tuổi9099
19 tuổi 95105
20 – 29 tuổi100110
30 tuổi95105
31 tuổi9099
32 tuổi8594
33 tuổi8088
34 tuổi7583
35 tuổi7077
36 tuổi6572
37 tuổi6066
38 tuổi5561
39 tuổi5055
40 tuổi4550
41 tuổi3539
42 tuổi2528
43 tuổi1517
44 tuổi56
45 tuổi trở lên00
Tối đa100110 

Giáo dục

Bằng cấp giáo dụcVới vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồngKhông có vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng
Dưới bậc trung học cơ sở (trung học phổ thông)00
Bằng tốt nghiệp cấp 2 (tốt nghiệp cấp 3)2830
Bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ một năm của trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện khác8490
Chương trình hai năm tại một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc trường kỹ thuật hoặc học viện khác 99198
Bằng cử nhân HOẶC chương trình ba năm trở lên tại một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện khác112120
Hai hoặc nhiều chứng chỉ, văn bằng hoặc bằng cấp. Một người phải tham gia chương trình từ ba năm trở lên119128
Bằng thạc sĩ HOẶC bằng cấp chuyên môn cần thiết để hành nghề trong một nghề được cấp phép (Đối với “bằng cấp chuyên nghiệp”, chương trình cấp bằng phải thuộc: y học, thú y, nha khoa, đo thị lực, luật, y học chỉnh hình hoặc dược.)126135
Bằng đại học trình độ tiến sĩ (Ph.D.)140150
Tối đa140150

Trình độ ngôn ngữ 

Mức chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) cho mỗi khả năngVới vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồngKhông có vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng
*Điểm được trao cho từng khả năng ngôn ngữ
Ít hơn CLB 400
CLB 4 hoặc 566
CLB 689
CLB 71617
CLB 82223
CLB 92931
CLB 10 trở lên3234
Tối đa128136

Yếu tố ngôn ngữ chính thức thứ hai

Mức chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) cho mỗi khả năngVới vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồngKhông có vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng
*Điểm được trao cho từng khả năng ngôn ngữ
CLB 4 trở xuống00
CLB 5 hoặc 611
CLB 7 hoặc 833
CLB 9 trở lên66
Tối đa2224

Yếu tố kinh nghiệm làm việc ở Canada

Kinh nghiệm làm việc ở CanadaVới vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồngKhông có vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng
Không có hoặc ít hơn một năm00
1 năm3540
2 năm4653
3 năm56 64
4 năm6372
5 năm trở lên7080
Tối đa7080

Tổng cộng:  A – Yếu tố cốt lõi/vốn con người

Với vợ/chồng hoặc vợ/chồng – Tối đa 460 điểm

Không có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống – Tối đa 500 điểm

B – Yếu tố vợ/chồng hoặc vợ/chồng chung sống

Bằng cấp trình độ

Trình độ học vấn của vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồngVới vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồngKhông có vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng
Dưới bậc trung học cơ sở (trung học phổ thông)0N/A
Trung học cơ sở (tốt nghiệp trung học phổ thông)2N/A
Chương trình một năm tại trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc trường kỹ thuật hoặc học viện khác6N/A
Chương trình hai năm tại một trường đại học, cao đẳng, thương mại hoặc kỹ thuật ở trường hoặc học viện khác7N/A
Bằng cử nhân HOẶC chương trình ba năm trở lên tại một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện khác8N/A
Hai hoặc nhiều chứng chỉ, văn bằng hoặc bằng cấp. Một người phải tham gia chương trình từ ba năm trở lên9N/A
Bằng thạc sĩ hoặc bằng cấp chuyên môn cần thiết để hành nghề trong một nghề được cấp phép (Đối với “bằng cấp chuyên nghiệp”, chương trình cấp bằng phải thuộc: y học, thú y, nha khoa, đo thị lực, luật, y học chỉnh hình hoặc dược.)10N/A
Trình độ tiến sĩ trình độ đại học (PhD)10N/A
Tối đa10Does Not Apply

Trình độ ngoại ngữ

Mức chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) cho mỗi khả năng (đọc, viết, nói và nghe)Với vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồngKhông có vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng
*Điểm được trao cho từng khả năng ngôn ngữ
CLB 4 trở xuống0N/A
CLB 5 hoặc 61N/A
CLB 7 hoặc 83N/A
CLB 9 trở lên5N/A
Tối đa20Does Not Apply

Kinh nghiệm làm việc tại Canada

Kinh nghiệm làm việc tại Canada của vợ/chồngVới vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồngKhông có vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng
Không có hoặc ít hơn một năm0N/A
1 năm 5N/A
2 năm7N/A
3 năm8N/A
4 năm9N/A
5 năm trở lên10N/A
Tối đa10Does not apply

Tổng phụ: A – Vốn cốt lõi / con người + B – Yếu tố vợ/chồng hoặc bạn đời chung – Tối đa 500 điểm

C – Hệ số chuyển giao kỹ năng (Tối đa 100 điểm cho phần này)

Trình độ học vấn và ngôn ngữ

Với trình độ ngôn ngữ chính thức tốt (Mức điểm chuẩn ngôn ngữ Canada [CLB] 7 trở lên) và bằng cấp sau trung họcĐiểm CLB 7 trở lên cho tất cả các khả năng ngôn ngữ chính thức đầu tiên, với một hoặc nhiều kỹ năng dưới CLB 9Điểm CLB 9 trở lên cho cả bốn khả năng ngôn ngữ chính thức đầu tiên
Bằng cấp THCS (THPT) trở xuống00
Chứng chỉ chương trình sau trung học từ một năm trở lên1325
Hai hoặc nhiều bằng cấp chương trình sau trung học VÀ ít nhất một trong những bằng cấp này được cấp khi hoàn thành chương trình sau trung học từ ba năm trở lên2550
Tối đa2550

Giáo dục và kinh nghiệm làm việc ở Canada

Với kinh nghiệm làm việc ở Canada và bằng cấp sau trung họcĐiểm cho trình độ học vấn + 1 năm kinh nghiệm làm việc tại CanadaĐiểm cho trình độ học vấn + 2 năm kinh nghiệm làm việc ở Canada trở lên
Bằng cấp THCS (THPT) trở xuống00
Chứng chỉ chương trình sau trung học từ một năm trở lên1325
Hai hoặc nhiều bằng cấp chương trình sau trung học VÀ ít nhất một trong những bằng cấp này được cấp khi hoàn thành chương trình sau trung học từ ba năm trở lên2550
Tối đa2550

Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài – với CLB 7 trở lên

Số năm kinh nghiệmĐiểm cho kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài + CLB 7 trở lên cho tất cả các khả năng ngôn ngữ chính thức thứ nhất, một hoặc nhiều kỹ năng dưới 9Điểm cho kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài + CLB 9 trở lên cho cả bốn khả năng ngôn ngữ chính thức đầu tiên
Không có kinh nghiệm làm việc nước ngoài00
1-2 năm kinh nghiệm1325
3 năm kinh nghiệm trở lên tại nước ngoài2550
Tối đa2550

Kinh nghiệm làm việc ở Canada và Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài

Số năm kinh nghiệm Điểm cho kinh nghiệm làm việc nước ngoài + 1 năm kinh nghiệm làm việc tại CanadaĐiểm cho kinh nghiệm làm việc nước ngoài + 2 năm kinh nghiệm làm việc ở Canada trở lên
Không có kinh nghiệm làm việc nước ngoài00
1-2 năm kinh nghiệm1325
3 năm kinh nghiệm trở lên tại nước ngoài2550
Tối đa2550

Tổng cộng: A – Vốn cốt lõi / con người + B – Vợ/chồng hoặc bạn đời chung thủy + C – Yếu tố chuyển giao kỹ năng – Tối đa 600 điểm.

D – Điểm bổ sung (Tối đa 600 điểm)

Tác nhânĐiểm
Anh chị em sống ở Canada (công dân hoặc thường trú nhân)15
Kỹ năng tiếng Pháp50
Giáo dục sau trung học ở Canada30
Được bảo lãnh làm việc200
Đề cử tỉnh bang PNP600
Tối đa600

Vốn cốt lõi/con người + B. Yếu tố vợ/chồng hoặc đối tác chung luật + C. Yếu tố khả năng chuyển nhượng + D. Điểm bổ sung = Tổng cộng – Tối đa 1.200 điểm

Với mục này, lấy được đề cử tỉnh bang là giải pháp hoàn hảo để bạn có thể tăng điểm CRS của mình. Với đề cử tỉnh bang, ứng viên sẽ nhận được…600 điểm CRS, đảm bảo khả năng lấy được thường trú nhân thông qua Express Entry

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được bảo mật 100%. Trường bắt buộc được đánh dấu *

Thêm bình luận *

Tên *

Email *

Website

Diễn giả : Mr. Andrew

 • Giám đốc công ty di trú - định cư 15 năm được Bộ Di Trú Úc chỉ định.
 • Nhà quản lý & tuyển dụng 15 năm kinh nghiệm tại Úc.
 • Sở hữu quan hệ sâu rộng đối với các tập đoàn Nhà hàng - Khách sạn nổi tiếng tại Úc.

Diễn giả : Ông Will.A

 • Giám đốc công ty tư vấn di trú - định cư trong 14 năm.
 • Nhà quản lý & tuyển dụng 15 năm kinh nghiệm tại Úc.
 • Đồng sáng lập tập đoàn công nghệ nổi tiếng tại Úc.
 • Sở hữu quan hệ sâu rộng đối với các tập đoàn Nhà hàng - khách sạn nổi tiếng tại Úc.

Đăng ký tham gia hội thảo về định cư Úc