Kết Quả Nhập Cư Tỉnh Bang (PNP) Canada Từ Ngày 30/6 – 7/7

Kết quả nhập cư tỉnh bang 30/06 - 07/07Năm tỉnh của Canada đã mời các ứng viên nộp đơn cho chương trình đề cử tỉnh bang

Các chương trình định cư tỉnh bang không giống nhau ở Canada. Trong khi hầu hết những tỉnh bang và lãnh thổ Canada đều có Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP), Quebec lại không có chương trình PNP. Vì tỉnh Quebec có một thỏa thuận đặc biệt với chính phủ liên bang, cho phép tỉnh này được chọn tất cả ứng viên cho nền kinh tế của tỉnh.

Chương trình PNP nhằm giúp các tỉnh bang hướng đến những ứng viên phù hợp để phát triển kinh tế tỉnh bang và lấp đầy nhân lực ở những vị trí tuyển dụng gấp. Chương trình PNP có những diện riêng biệt cho các ngành như: y tế, công nghệ, nông nghiệp,…

KẾT QUẢ NHẬP CƯ TỈNH BANG NGÀY 30/6 – 7/7

Alberta

Alberta cũng vừa công bố kết quả của đợt rút thăm vào ngày 29 tháng 6. Tỉnh này đã có một đợt rút thăm nhỏ mời 12 ứng viên từ Diện Chăm sóc sức khỏe Đặc biệt từ Entry Express, Đề nghị việc làm ở Alberta. Ứng viên có điểm CRS hợp lệ thấp nhất là 354. Từ tháng 4 năm nay, Alberta đã mời 105 ứng viên qua diện này.

Ontario

Vào ngày 6 tháng 7, Ontario đã mời 748 ứng viên PNP nộp đơn xin được đề cử thông qua diện Express Entry Human Capital Priorities của Chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario (OINP). Đây là một đợt chọn lựa nhắm đến các ngành công nghệ và ứng viên yêu cầu có điểm CRS trong khoảng từ 479 đến 485.

Số lượng ứng viên mà một tỉnh có thể đề cử được được cấp phát bởi IRCC. Ontario có số lượng đề cử PNP cao nhất tại Canada và có thể mời 16.500 ứng viên trong năm 2023. Điều này gần gấp đôi con số 9.500 được cấp phát cho tỉnh vào năm 2022.

Tỉnh bang Ontario
Tỉnh bang Ontario đã tiếp nhận thêm nhiều ứng viên

British Columbia

British Columbia đã tổ chức 3 đợt rút thăm vào ngày 5 tháng 7 với 137 ứng viên trong các diện như: Skilled Worker và International Graduate (bao gồm cả Entry Express) của chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP).

Đợt rút thăm lớn nhất đã mời 97 ứng viên với điểm tối thiểu trong Hệ thống Đăng ký Di dân Kỹ năng (SIRS) là 90. Hai đợt rút thăm còn lại dành cho 23 giáo viên và trợ giảng mầm non và 17 ứng viên trong các nghề y tế. Thông thường, British Columbia mời ứng viên vào mỗi thứ Ba trong các đợt chọn lựa tương tự như vậy.

Quebec

Quebec gần đây đã cập nhật kết quả di trú tỉnh để cho thấy vào ngày 29 tháng 6, Bộ trưởng Di trú, Pháp hóa và Hội nhập đã mời 1.218 người nộp đơn xin được chọn cư trú vĩnh viễn.

Ứng viên yêu cầu có trình độ nói tiếng Pháp ở mức 7 (hoặc cao hơn) theo Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes hoặc tương đương trình độ này.

Họ cũng phải có một danh mục nghề nghiệp thuộc mã phân loại nghề nghiệp quốc gia cụ thể (NOC). Trong đợt chọn lựa này, điểm tối thiểu khác nhau tùy thuộc vào NOC hợp lệ. Với một số ngành nghề, điểm số là 584 và với các ngành khác có điểm là 592.

Tỉnh bang Quebec
Tỉnh bang Quebec đã mời 1218 ứng viên nhập cư vào tỉnh này

Manitoba

Manitoba đã tổ chức một đợt chọn lựa vào cuối ngày 29 tháng 6 trong đó đã phát hành 587 Bức Thư Mời Xin Nộp Đơn cho ứng viên trong ba luồng qua bốn đợt chọn lựa.

Các công nhân kỹ thuật có thể đủ điều kiện cho một trong hai đợt rút thăm. Đợt rút thăm đầu tiên là đợt chọn lựa theo nghề nghiệp và mời 315 ứng viên với điểm tối thiểu là 613. Các nghề nghiệp được xem xét bao gồm:

  • 60030 – Quản lý nhà hàng và dịch vụ thực phẩm
  • 62020 – Giám sát dịch vụ thực phẩm
  • 65201 – Nhân viên phục vụ quầy thức ăn, phụ bếp và các nghề hỗ trợ liên quan

Thêm 184 bức thư mời đã được phát cho Công nhân kỹ thuật từ tất cả các nghề nghiệp khác với điểm tối thiểu là 662. Hai đợt rút thăm còn lại đã mời 62 ứng viên từ diện Giáo dục Quốc tế và 26 Công nhân kỹ thuật ở nước ngoài với điểm tối thiểu là 717.

NGUỒN: CIC NEWS

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được bảo mật 100%. Trường bắt buộc được đánh dấu *

Thêm bình luận *

Tên *

Email *

Website