LMIA và Work Permit thành công của khách hàng H.T.T.T

Vị trí : Giám Sát Nhà Hàng Nơi làm việc : Edmonton, Canada FAST IMM xin gửi những lời chúc mừng nồng hậu...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.D.Q

Vị trí : Giám Sát Nhà Hàng Nơi làm việc : Edmonton, Canada FAST IMM xin chúc mừng anh N.D.Q. đã vượt qua...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.X.V

Vị trí : Đầu Bếp Nơi làm việc : Edmonton, Canada FAST IMM vô cùng phấn khích và tự hào khi anh đã...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.L.A.N

Vị trí : Giám Sát Nhà Hàng Nơi làm việc : Edmonton, Canada FAST IMM vô cùng phấn khích và tự hào khi...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng L.K.N

Vị trí : Đầu Bếp Pizza Nơi làm việc : Edmonton FAST IMM vô cùng phấn khích và tự hào khi nhận được...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.L.D

Vị trí : Đầu Bếp Nơi làm việc : Edmonton FAST IMM xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến chị vì...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng H.L.T.D

Vị trí : Đầu Bếp Nơi làm việc : Edmonton FAST IMM vô cùng tự hào khi khách hàng H.L.T.D nhận được tin...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng M.T.D

Vị trí : Đầu Bếp Bánh Nơi làm việc : Edmonton Chúng tôi rất vui và tự hào thông báo anh M.T.D đã...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.V.H

Vị trí : Giám sát nhà hàng Nơi làm việc : Edmonton FAST IMM xin gửi lời chúc mừng nồng hậu nhất đến...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.V.L

Vị trí : Giám sát nhà hàng Nơi làm việc : Edmonton FAST IMM xin gửi lời chúc mừng chân thành và nồng...

bởi -

Diễn giả : Mr. Andrew

  • Giám đốc công ty di trú - định cư 15 năm được Bộ Di Trú Úc chỉ định.
  • Nhà quản lý & tuyển dụng 15 năm kinh nghiệm tại Úc.
  • Sở hữu quan hệ sâu rộng đối với các tập đoàn Nhà hàng - Khách sạn nổi tiếng tại Úc.

Diễn giả : Ông Will.A

  • Giám đốc công ty tư vấn di trú - định cư trong 14 năm.
  • Nhà quản lý & tuyển dụng 15 năm kinh nghiệm tại Úc.
  • Đồng sáng lập tập đoàn công nghệ nổi tiếng tại Úc.
  • Sở hữu quan hệ sâu rộng đối với các tập đoàn Nhà hàng - khách sạn nổi tiếng tại Úc.

Đăng ký tham gia hội thảo về định cư Úc