LMIA và Work Permit thành công của khách hàng X.V.Q

Vị trí : Baker Nơi làm việc : Edmonton, Canada Chúc mừng Khách Hàng X.V.Q đã đạt được thành công lớn trong việc...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng H.T.T.T

Vị trí : Giám Sát Nhà Hàng Nơi làm việc : Edmonton, Canada FAST IMM xin gửi những lời chúc mừng nồng hậu...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.D.Q

Vị trí : Giám Sát Nhà Hàng Nơi làm việc : Edmonton, Canada FAST IMM xin chúc mừng anh N.D.Q. đã vượt qua...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.X.V

Vị trí : Đầu Bếp Nơi làm việc : Edmonton, Canada FAST IMM vô cùng phấn khích và tự hào khi anh đã...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.L.A.N

Vị trí : Giám Sát Nhà Hàng Nơi làm việc : Edmonton, Canada FAST IMM vô cùng phấn khích và tự hào khi...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng L.K.N

Vị trí : Đầu Bếp Pizza Nơi làm việc : Edmonton FAST IMM vô cùng phấn khích và tự hào khi nhận được...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.L.D

Vị trí : Đầu Bếp Nơi làm việc : Edmonton FAST IMM xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến chị vì...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng H.L.T.D

Vị trí : Đầu Bếp Nơi làm việc : Edmonton FAST IMM vô cùng tự hào khi khách hàng H.L.T.D nhận được tin...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng M.T.D

Vị trí : Đầu Bếp Bánh Nơi làm việc : Edmonton Chúng tôi rất vui và tự hào thông báo anh M.T.D đã...

bởi -

LMIA và Work Permit thành công của khách hàng N.V.H

Vị trí : Giám sát nhà hàng Nơi làm việc : Edmonton FAST IMM xin gửi lời chúc mừng nồng hậu nhất đến...

bởi -